Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Virtuální realita: odstraní strach i syndrom vyhoření

Lidský mozek lze naprogramovat skoro stejně jako počítač. Programovacím jazykem nevědomí je vedle neustálého opakování především silný prožitek. Jeho správné využití nám může cestu znatelně ulehčit.
Markéta Mazancová
02. Leden 2018 - 14:44

Prvním impulzem, proč se Leoš Kubíček a Ondřej Chromý z Holistic management začali virtuální realitou zabývat, bylo hledání způsobu efektivní pomoci lidem se syndromem vyhoření. S řešením tohoto fenoménu se na ně obracejí jak velké firmy v rámci garantovaného zlepšování výkonnosti týmů, tak i jednotliví lidé.

Syndrom vyhoření přichází většinou plíživě. A kvůli tomu, že jsme zapomněli naslouchat svému tělu, si často ani nevšimneme, jak postupně prostupuje do celého našeho života. „Pokud se rozhodnete zbavit syndromu vyhoření, je nezbytné, abyste dokázali detailně popsat svůj stav, když je vám dobře a cítíte se spokojení. Tohle bývá hlavně u osob z technických oborů kamenem úrazu. Oni to mnohdy nedokážou,“ říká Leoš Kubíček, jednatel společnosti BCF s.r.o. (Holistic management). „A právě tady nachází své místo využití virtuální reality. Umožňuje přenést klienta do prostředí a situací, ve kterých se cítí spokojený. Najednou jsou schopni rozpoznat a podrobně popsat změnu svého prožívání, a to jak v úrovni mentální, tak i fyzické – na svém těle,“ dodává Ondřej Chromý.

V praxi to funguje tak, že dostanete speciální brýle, sluchátka a ovladače, díky kterým se během několika okamžiků stáváte součástí nového prostředí. V něm se můžete pohybovat, zdolávat hory v Himálaji, relaxovat na Havaji, řešit zajímavé úkoly, čelit svým strachům nebo si hrát s virtuálním psem. A mnoho jiného... Jelikož mozek není schopen rozeznávat mezi fikcí a skutečností, pokud je fikce spojená s prožitkem, má pobyt ve virtuální realitě stejný efekt jako skutečný prožitek. Vaše tělo na dané situace reaguje stejně.

Na dnu otevřených dveří 16. října 2017 v Jihočeském vědeckotechnickém parku a.s. měli zájemci možnost si vše vyzkoušet. Nebylo překvapením, že napřed byl největší zájem o jízdu na horské dráze. „Milovníci“ pavouků si zatoužili vyzkoušet pobyt v místnosti plné těchto roztomilých osminohých zvířátek. Měli za úkol držet ruce bez pohnutí na stole, přičemž všude okolo bylo plno pavouků. Ukázalo se, že technika funguje: jedna z účastnic si v panice dokonce strhla brýle z očí. Zájemci zaznamenávali své tělesné projevy na tabuli. Již při očekávání zážitku na sobě pozorovali pocení rukou, „knedlík v krku“ či zrychlený tep. Během samotného prožitku probíhalo měření tepové frekvence; i ta se silou prožitku zrychlovala, a to až na úroveň 150 tepů za minutu u některých účastníků. Po takto napjatém výkonu bylo důležité prožít i zklidnění. Jak uvedla jedna z účastnic: „Nejvíc mě uklidnilo, když jsem si na horách hrála s virtuálním psem. Byl to přímo balzám na nervy...“

Programy pro trénink práce s prožitkem mohou pomoci prakticky v kterékoliv  oblasti života. A to ať už v pracovní, tak i v osobní. V současnosti jsou již vyvinuty programy pro řešení fóbií (aktuálně má holistic-management.cz k dispozici aplikace pro řešení strachu z pavouků, z veřejného vystupování či z výšek) nebo se sportovními tématy. „Již dnes připravujeme využití této technologie pro mentální přípravu závodníků TJ Karate, kteří jsou součástí českého olympijského týmu,“ doplňuje Kubíček. V neposlední řadě jsou tu cestovatelské programy pro seniory. Umožní seniorům výlet téměř kamkoliv po světě. Zásluhou propojení s Google Maps se budou moci během pár vteřin podívat, kam budou chtít a kam by se ze zdravotních nebo finančních důvodů nikdy nepodívali.

Přesuňme se do firemní sféry. U manažerů může technika pomoci vytvořit transformační změny. A to především u těch typů lidí, kterým nevyhovuje tradiční koučování. Přivede je k uvědomění si souvislostí chtěného cílového stavu, a to včetně svých pocitů a jejich symptomů na těle. V současné době se již testují a vyvíjejí aplikace pro trénink prezentačních schopností před davem lidí, které by měly být uvedeny do praxe během čtvrt až půl roku. Nahrajete si vlastní prezentaci a můžete začít s nácvikem. Pro ještě větší reálnost se dá nastavit jak velikost, tak míra reakcí publika, jinými slovy, dá se nastavit míra otravnosti posluchačů.

„Holistic-management.cz nyní disponuje dvěma soupravami včetně bohaté nabídky aplikací pro různá témata. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně, která se za tato zařízení pohybuje ve stovkách tisíc, jsme se rozhodli poskytovat využívání této technologie ve formě služby. Tím pomůžeme širší veřejnosti k přístupu k této unikátní technologii a know-how,“ říká Andrej Braguca, který má projekt Virtual LAB ve firmě nastarosti. Při zájmu například o hodinové využití je vhodnější návštěva virtuální laboratoře. V případě přání zákazníka o delší používání lze techniku přivézt i do vaší firmy. Pro objednání stačí kontaktovat Leoše Kubíčka na e-mail leos.kubicek@holistic-management.cz.

Pokud vás virtuální realita zaujala, budete si moci vše vyzkoušet na vlastní kůži přibližně od přelomu ledna a února, kdy se otevře klub Virtual LAB v Jihočeském vědeckotechnickém parku a.s. v Lipové ulici v Českých Budějovicích.

Virtual LAB spadá do uceleného systému garantovaného zlepšování výkonu firem, týmů i jednotlivců Holistic management. S nástroji a postupy Holistic managementu se za posledních 7 let potkalo více jak 140 firem a jejich transformacemi prošlo již více jak 3000 účastníků. Nejčastěji řešenými tématy je generační předávání firem, zvyšování obratu, zlepšování vnitrofiremní komunikace včetně procesů ve výrobních firmách a v neposlední řadě i školení všech úrovní vedoucích pracovníků pod značkou Kompetenční akademie®. V posledních létech tým Holistic managementu řeší také syndrom vyhoření u vedoucích pracovníků za pomoci oboru Health tuning® nebo mentální přípravu vrcholových sportovců.