Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Nebojte se u nás vzít za kliku

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) byla založena Jihočeským krajem a má za úkol podporovat inovativní malé a střední firmy na jejich cestě k vlastnímu rozvoji. Pomáhá jim efektivně, zasvěceně, jednoduše, přátelsky.
Petra Vicková, Foto: Milan Havlík
26. Srpen 2021 - 14:37

„Šestým rokem provozujeme objekt Jihočeského vědeckotechnického parku, ve kterém najdete plně vybavené laboratoře, kanceláře, technologické haly či konferenční prostory, které pronajímáme a obecně dáváme k dispozici firmám, jež do našeho regionu přinášejí zajímavé podnikatelské nápady, vlastní vývojové aktivity nebo nové technologie a trendy. Podstatné je, aby se celým provozem firmy nesla linka inovace. Nejedná se ale jen o zlepšovací návrhy např. v oblasti technologií, jde nám obecně o nové myšlenky, náměty a kreativní postupy. Spolupráce, kterou firmám nabízíme, má samozřejmě svá pevná pravidla, ovšem vždy se snažíme o individuální přístup a hledáme cesty, jak být podnikatelům nablízku, porozumět jejich potřebám a v rozhodující chvíli jejich podnikání jim nabídnout dostupnou, rychlou a efektivní pomoc,“ říká na úvod ředitel společnosti František Mlčák. 

Kromě nabídky prostor a vybavení JVTP přichází s nabídkou regionálních dotačních programů, ať už ve spolupráci s Jihočeským krajem nebo s pomocí Evropských strukturálních fondů, které JVTP aktivně využívá. Jedná se např. o Jihočeské podnikatelské vouchery nebo Služby JVTP – Podpora Trendů (PoTr) podporující takové inovace, které není firma schopna zvládnout sama a potřebuje k nim partnera – výzkumnou organizaci nebo odborného poradce. „Snažíme se o jednoduchost a dostupnost našich programů, podniky proto podávají pouze jednoduché žádosti a zbývající tíhu administrace a předfinancování podnikových projektů neseme sami,“ upřesňuje František Mlčák. 

Obecně platná sdělení se ovšem nejlépe dokazují na konkrétních příkladech. Tedy na příbězích firem, které svou cestu s JVTP už s úspěchem spojily.

FIEDLER AMS, s.r.o. - punc profesionality

Rodinná firma FIEDLER AMS, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem elektrických zařízení pro aplikace ve vodohospodářství a pro ochranu životního prostředí. Vyvíjené monitorovací a měřicí systémy využívají nejnovější technologie a patří v České republice mezi špičky ve svém oboru. Díky modulárnosti jednotlivých řešení a možnosti vzdáleného přístupu k zařízení mají tyto jednotky významný potenciál i za hranicemi České republiky.

Společnost dnes se zhruba třiceti zaměstnanci využívá v objektu JVTP technologickou halu, laboratoře i kanceláře. „Vnímáme to tak, že i když nás zákazník ještě nezná, spolupráce a zasídlenost v JVTP nám dodává punc profesionality. Budoucí klient nás pak jistě vidí jako inovativní a progresivní firmu. Cesta k větším obchodním partnerům právě přes tuto profesionalitu vede. Také je v našich očích podstatné, že díky servisu a službám poskytovaným JVTP jsme se před lety mohli plně soustředit na vývoj našich produktů, z něhož nyní čerpáme,“ vzpomínají majitelé rodinné firmy, otec a syn Fiedlerovi.

Společnost FIEDLER AMS je na velmi dobré cestě k upevnění svého jména jako špičkového dodavatele pokročilých technologií a už nyní spoluvytváří dobré jméno Jihočeského vědeckotechnického parku, přináší do regionu nové trendy a znalosti a spolupracuje na jejich dalším rozvoji v nadregionálním kontextu. Zároveň aktivně využívá možnosti spolupráce s vědeckými týmy Jihočeské univerzity, a propojuje tak oblast vědy a výzkumu s její aplikační rovinou.

NATURA IMUNECO – vývoj i výzkum stále pokračuje

Jiří Šuster, majitel společnosti NATURA IMUNECO, s.r.o., která rovněž přímo v JVTP sídlí, je autorem a výrobcem bylinného přípravku Vitestin®, jež jeho firma produkuje. Vitestin® se zaměřuje na trávicí systém, přírodním způsobem harmonizuje střeva (především sliznice tenkého a tlustého střeva), sliznice celého zažívacího ústrojí a významně je podporuje v jejich normální přirozené funkci.

Unikátní recepturu firma vyvinula právě v laboratořích JVTP, Jiří Šuster se se svými spolupracovníky zaměřil na vliv Vitestinu na zánětlivá onemocnění zažívacího ústrojí – Crohnovu chorobu, ulcerózní kolitidu (označované jako nevyléčitelné), ale také na chronické průjmy, zácpu, syndrom dráždivého tračníku, idiopatických onemocnění střeva, žaludku, jícnu a další potíže. Firma neustále úzce spolupracuje s klienty, kterým byly tyto problémy diagnostikovány a kterým komplikují běžný život.

„Zhruba před čtyřmi lety jsem vstoupil do kontaktu JVTP a skutečně mohu říci, že tím okamžikem se rozvoj mé společnosti posunul neuvěřitelně dopředu. Z původně pronajímaných dvou malých pracovišť jsme přešli do velké technologické haly, o využití laboratoří pro atesty a certifikace potravinového doplňku ani nemluvím. Stále probíhající vývoj Vitestinu® pod křídly JVTP je pro mne symbiózou nastavenou v průběhu let ke spokojenosti obou stran,“ dodává Jiří Šuster.

Guide Group s.r.o. - propojení všech aktérů cestovního ruchu

Mladý, právě absolvující student Jihočeské univerzity Karel Šimek vytváří společně s Michaelou Šimonovou a s dalšími spolupracovníky inovativní platformu, určenou všem aktérům oblasti cestovního ruchu.

„Pod značkou Guide Group spojujeme průvodce a delegáty s cestovními kancelářemi a kulturními objekty v efektivním systému. Samotná společnost Guide Group s.r.o. byla založena v květnu 2018, přičemž nápad konceptu propojující tyto jednotlivé segmenty vznikl už dříve. S prvotní myšlenkou přišla Míša a následně jsme ji společně převedli do online prostředí. Díky účasti v soutěži podnikatelských nápadů Jihoczech se nám podařilo sestavit podrobný business plán, využili jsme možnost poradenství, dokonce jsme mohli v některých oblastech propojit své aktivity s firmou FIEDLER AMS, s.r.o.,“ vysvětluje Karel Šimek, spolumajitel společnosti.

Naše vlastní cesta k realizaci celého projektu ale nebyla úplně přímočará, zastavil nás například koronavirus. Jdeme ale dál a nápady přibývají. V současné chvíli vkládám energii do další novinky – přípravy profesionální aplikace Adventurer, která bude jedinečným společníkem na cestách a dobrodružstvích. V aplikaci najdete širokou databázi treků a výletů do přírody s kompletními informacemi, jak v ČR, tak i po celém světě a mnohem víc,“ láká nadšence dobrodružné pěší turistiky Karel Šimek.

HYDROSERVIS-UNION a.s. – i všestranný inovátor ocení pomoc

Viktor Korbel, majitel společnosti HYDROSERVIS-UNION, a.s., je osobností, jejíž činnost by si vyžádala samostatný článek. Počty jeho patentů i šíře jeho záběru jsou obdivuhodné.

„Pokud někdo přemýšlel o obnovitelných zdrojích, buď solárních, větrných nebo vodních, jsme firmou, která se zabývá touto problematikou a komplexní dodávkou technologií v této oblasti. Pomoc JVTP je pro mě vždy byla majákem uprostřed mlhy. Provedou vás množstvím informací a pokynů tak, abyste zbytečně netápali a soustředili své síly na vlastní kreativitu,“ uvádí Viktor Korbel, rovněž účastník soutěže podnikatelských nápadů Jihoczech, ale i dalších programů Jihočeského vědeckotechnického parku.

Jeho termicko-fotovoltaický panel slouží k výrobě nejen elektřiny, ale díky patentované technologii může být využit také jako zdroj tepla, případně i chladu. Navíc může pracovat ve zcela autonomním režimu (bez připojení k distribuční síti). Tento princip přispívá ke zvýšení účinnosti výroby elektrické energie a k zachování životnosti samotného panelu. Unikátní řešení tohoto vynálezu bylo nyní dotaženo do fáze jeho prvotní instalace na příkladu rodinného domu. „Za velký dílčí úspěch považujeme, že na celé řešení již byla prvnímu koncovému uživateli, panu Jiřímu Kubátovi, poskytnuta licence Energetického regulačního úřadu ČR, což otevírá nové možnosti našeho podnikání“, dodává Viktor Korbel.

A co dodat závěrem? „Máme vybavení, informace i prostředky, díky nimž se segment v širokém slova smyslu nekonformních jihočeských firem může dobře rozvinout. Naše společnost se sice svým názvem dotýká vědy, výzkumu, technologií, ale je otevřená pro nové myšlenky v řadě odvětví – průmyslu, výrobě, zemědělství, potravinářství, obchodu, kultuře, ale i mnoha dalších. Jsme připraveni proměnit případný ostych jihočeských firem před prostory a službami Jihočeského vědeckotechnického parku ve vzájemnou důvěru a přínosnou spolupráci. Stačí se jen nebát vzít u nás za kliku,“ usmívá se František Mlčák.

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Lipová 1789/9 České Budějovice

www.jvtp.cz