Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Zašlá sláva komponované krajiny

Teple se oblečte, jdeme ven. V rybníkářské krajině mezi Vodňany a Netolicemi se nachází velmi cenné území, které však svou hodnotnou tvář neukazuje na první pohled. Hloubavější turista ale po delším čase procházek vycítí, že zdejší kraj má svůj působivý záměr a řád.
Beáta Tisucká
16. Únor 2021 - 10:06

Komponované krajiny začaly vznikat především v době baroka, kdy byly spojeny hlavně s duchovním rozměrem. Architekti chtěli vnést lidský řád i do okolní přírody a za hranice zahrad. Propojovali tak například různá významná místa pomocí alejí, průhledů a cest. Libějovická komponovaná krajina je od roku 1996 chráněna jako krajinná památková zóna.

Šlechtu a panovníky, kteří tyto plány vytvářeli, k tomu vedlo několik důvodů. „Inspirovali v zahraničí na svých cestách u velkých dvorů. Byl v tom kus okázalosti a touhy reprezentovat. Touha říci si, že si mohu dovolit vystavět na velkém území svůj záměr, ukázat, jak velká je například rozloha mého majetku. Téměř vždy byly úpravy spojené také s duchovním aspektem. V neposlední řadě šlo o propojení příjemného s užitečným, a to díky lepší obslužnosti panství pomocí cest či alejí,“ vysvětluje důvody barokní krajinotvorby Marek Ehrlich, vedoucí oddělení specialistů budějovického pracoviště Národního památkového ústavu. 

Zakladatelem libějovické krajinné kompozice byl Filip Emanuel Buquoy. Ten nechal postavit v roce 1692 na nedalekém kopci poutní kostel Jména Panny Marie jako poděkovaní za záchranu svého otce na rozbouřeném Středozemním moři. O něco dříve založil jeho předchůdce ze stejného rodu kapli sv. Máří Magdaleny, která stála nad pramenem léčivé vody, poblíž vznikly později i lázně a hostinec. Hrabě Filip Emanuel založil na konci 17. století Nový zámek, který byl centrem krajiny a jejích os. Původní Starý zámek v Libějovicích byl postaven Rožmberky a po založení nového sídla byly kolem něj zřízeny užitkové a okrasné zahrady a bydleli v něm úředníci. Součástí Starého zámku byla i původní bažantnice, která se později proměnila do krajinářského parku. (...)

... CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ZIMNÍM ČÍSLE ČASOPISU BARBAR!

Zimní číslo časopisu Barbar v prodeji na alza.cz!

Předplatné můžete zakoupit na send.cz