Rodokmeny od mojedejiny.cz

Hlavní město kultury: signály letošního jara

Loni koncem června to byla velká událost: mezinárodní komise zvolila České Budějovice Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028. Od té doby (PERMA)KULTURA zapouští ve městě kořeny. Tým, který přihlášku připravil a vítězný titul získal, čeká spousta i zdánlivě neviditelné práce, která zajistí podmínky pro naplnění projektů a vize roku 2028. Některé akce zpestří dění ve městě i v kraji už brzy: přinášíme aktuální výběr z nich.
Alena Binterová, Foto: Pavel Balek
09. Duben 2024 - 23:42

Prestižní titul EHMK je obrovskou šancí představit kulturní prostředí města a kraje celé Evropě a zároveň je to silný impulz pro rozvoj kultury na celonárodní úrovni. „Pro úspěšné naplnění titulu je ovšem zapotřebí zapustit silné kořeny a vytvořit propojené podhoubí. Pak můžeme mluvit o skutečně udržitelném kulturním prostředí. Prostředí, které je založené na vzájemně prospěšných vztazích. Na blízkých mezilidských vazbách i na pevných partnerstvích. Na společném sdílení. Na spolupráci napříč obory tak, aby to bylo prospěšné pro všechny zúčastněné,“ říká Anna Hořejší, kreativní ředitelka týmu České Budějovice 2028. 

Ve finále Budějovice porazily druhého finalistu soutěže, jímž byl východočeský Broumov. Zvítězil koncept (PERMA)KULTURY, který klade důraz na dlouhodobou udržitelnost a kvalitu života obyvatel prostřednictvím umění, kultury a kulturního dědictví a je také založen na významném zapojení místní komunity. Zahrnuje i další sféry: vzdělávání, sociální péči, veřejný prostor apod. Přihláška Českých Budějovic do soutěže o titul EHMK obsahuje 46 kulturních a uměleckých projektů a řadu investičních, jež bude město v nadcházejících letech postupně realizovat. Řada projektů už je rozjetých, další startují během následujících let a vše vyvrcholí v roce 2028, kdy se na České Budějovice soustředí pozornost celé kulturní Evropy. Navíc České Budějovice 2028, z. ú., nedávno podepsaly s Nadačním fondem Broumov – město kultury memorandum o spolupráci při naplňování cílů EHMK v národním i mezinárodním prostoru. 

JIŽNÍ SVÉRÁZ S ORIGINÁLNÍMI ZÁŽITKY

Hned první příležitost seznámit se s programem EHMK bude velkolepá. Obstará ji zahájení festivalu Jižní Svéráz, které se chystá na 17. května od 16 hodin na náplavce pod Dlouhým mostem. Vystoupí dětská kapela Bombarďáci, dále La Putyka band, který doprovází projekty nejvýraznějšího tuzemského souboru nového cirkusu, kapela DVA a součástí budou i tvůrčí dílny pro děti a další program pro rodiny s dětmi. Vlajkový projekt EHMK Jižní Svéráz pořádá Jihočeské divadlo spolu s uměleckým rezidenčním domem pro živé umění Rezi.dance Komařice a Divadlem Continuo. Všechny tři umělecké subjekty patří k významným partnerům EHMK. Společně připravily originální přehlídku činoherních, hudebních i tanečních inscenací, které jsou buď hrané venku (open-air), na nějakém specifickém místě (site specific), kde umožňují divákům aktivnější a vtahující prožitek (imerzivní divadlo), anebo tyto prvky kombinují. 

Festival se odehraje od května do září v centru Českých Budějovic, ale zamíří i do Českého Krumlova, Holašovic, Komařic, Třeboně a na řeku Vltavu. Každý si v programu najde to své. „Věděli jsme, že o projekty mimo divadelní budovy bývá tady na jihu velký zájem. Ať už jde o otáčivé hlediště, nebo třeba Prodanou nevěstu v Holašovicích. Velký zájem bývá i o speciální interaktivní zážitky, jako je například divadelní úniková hra Záhada zmizelého sudomyče. Takové projekty mají v Jihočeském divadle už svou tradici, lidé je tu mají rádi a bývají beznadějně vyprodané. I tak mě ale překvapilo, jak vřele naši diváci zareagovali na myšlenku celého festivalu, který bude zasvěcen pouze tomuto typu divadla – tedy open-air, site specific a imerzivnímu. Bez velké kampaně, více než půl roku dopředu, začaly lístky na nultý ročník Jižního Svérázu mizet velkou rychlostí. Zájem je i o festivalové pasy, které umožňují, aby si divák vybral tři různá představení za zvýhodněnou cenu. Pro nás v divadle je to krásná zpráva, že diváci tento nový festival chtějí a že má smysl se do této náročné akce, která ve střední Evropě nemá obdoby, pustit,“ shrnula ředitelka Jihočeského divadla Martina Schlegelová. Hned koncem loňského roku diváci vykoupili tato představení festivalu: „Jihočeská odysea“, „Záhada zmizelého sudomyče“ a My kluci, co spolu chodíme: „Hostina“ v Rezi.dance Komařice. Velmi dobře se ale prodává i ostatní program: „Prodaná nevěsta“, „Rozum a cit“, „Egon Schiele – Autoportrét“ a Divadlo Continuo s inscenací „Zatím, do té doby, navždy“. 

KUL.TURISTA A SKLADBA PRO MÉ MĚSTO

S projektem Kul.turista a jeho maringotkou se obyvatelé Českých Budějovic mohli loni setkat několikrát nejen v centru, ale i na okrajových částech města. Cílem je vytvářet ve městě silné a samostatné komunity a odolná sousedství, příležitosti pro zlepšení a oživení vzájemných vztahů a také vztahu ke konkrétnímu místu bydliště. V tom bude Kul.turista pokračovat, ale každý rok také nabídne výjimečnou kulturní událost, do níž zapojí obyvatele města jako spolutvůrce. Týká se to jak profesionálů, tak nejrůznějších lokální spolků, komunitních projektů či amatérských umělců. Chce tím představit rozsah komunitní, nezávislé, alternativní kultury odehrávající se v Českých Budějovicích a zároveň vytvořit příležitost, jak podpořit a propojit ty, kteří za ní stojí. Akce budou zaměřené na hudbu, divadlo, film, literaturu a výtvarné umění. 

Letošní premiéra bude spjatá se Svátkem hudby 20. června, kdy se při akci Skladba pro mé město spojí několikaměsíční práce nejrůznějších českobudějovických profesionálních hudebních uskupení, amatérů i profesionálů, folklorních, dětských i seniorských souborů, sborů a amatérských milovníků hudby z řad nejrůznějších komunitních skupin (např. policistů, hasičů, myslivců, pivovarského sboru, učitelů a sportovců). Výsledkem bude společně zahraná skladba přímo v centru města na Palackého náměstí.

Skladbu speciálně pro tuto příležitost složí dva tvůrci z Českých Budějovic: skladatel Mikoláš Troup s dirigentem Patrikem Červákem ml. ​​„Při vytváření skladby pro tuto mimořádnou příležitost bereme v potaz i to, že v roce 2024 slavíme krom jiného i Rok české hudby. Ve výsledku tedy nevznikne nové dílo, ale spíše jakési pasticcio, tedy ,the best of česká hudba’ od Smetany a Dvořáka přes Ježka až po Šlitra a mnoha dalších. Protože předpokládáme různorodou úroveň přihlášených souborů, pokusíme se vytvořit kompozici, která bude ,ušita’ na míru jednotlivým ansámblům tak, aby jim technicky i instrumentálně co nejlépe vyhovovala. Ve výsledku bychom tedy chtěli, aby se plně zapojili nejen všichni oficiálně přihlášení, ale rádi bychom skladbu koncipovali – alespoň z části – jako happening, do kterého by se mohli zapojit posluchači, kolemjdoucí a zkrátka všichni, kteří budou zrovna poblíž,“ popsal Patrik Červák. 

KREATIVNÍ MYSLI

Projekty spojené s titulem EHMK pojímají kulturu a umění v širších souvislostech, takže nemůže chybět oblast vzdělávání v základních a středních školách. Cílem platformy Kreativní Mysli je překlenout propast mezi školami, uměleckými institucemi, studenty, učiteli a kreativci. České Budějovice 2028 získaly na rozvoj kreativního vzdělávání podporu z Národního plánu obnovy a připojily se k síti organizací, které toto téma rozvíjejí napříč republikou. Zapojují se do diskuse o začleňování uměleckých forem a aktivit do výuky, což znamená přiznat umělcům a kulturním institucím klíčovou roli, kterou mohou hrát v procesu vzdělávání.

Kurátor Tomáš Novotný vidí dva hlavní úkoly: dostat do škol umělce a kreativce a dostat školy do uměleckých institucí. „Vývoj přináší potřebu kreativně reagovat na nečekané problémy, pružně se přizpůsobovat změnám, nacházet a využívat nová řešení a umět myslet kriticky. Svět se rychle mění a budoucnost přináší nové nároky. Jak se můžeme účinně připravit na budoucnost, která se neustále proměňuje? Naše děti budou potřebovat hlavně tyto vlastnosti: zvídavost, odolnost a flexibilitu,“ vysvětluje.

Už letos pronikne projekt Kreativní Mysli na vybrané základní školy v Jihočeském kraji, kde se v dubnu a květnu odehraje šestnáct programů kreativního vzdělávání. Tyto programy nabídnou žákům jedinečnou možnost spolupracovat s umělci a kreativci a společně hledat nová, tvůrčí řešení důležitých společenských témat a otázek. Cílem pilotních programů je otestovat možnosti spolupráce škol s profesionály, přinést nové zkušenosti, dovednosti a inspiraci a zdůraznit důležitost a roli kreativity a inovací ve vzdělávání v 21. století. Základním kamenem pro vývoj programů směřujících do škol byl úvodní workshop, jehož účastníci do projektu vnesli velkou energii, rozmanitost a tvořivost. Kurátor Novotný to vnímá jako velké povzbuzení. „Rozvoj komunity umělců a kreativců a využití jejich obrovského kreativního potenciálu pro obohacení a inovace vzdělávání je zásadní,“ zdůraznil. Zapojením umění do procesu učení totiž vzniká bezpečné a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka – tak, aby se projevila jeho originalita a autenticita. Tento přístup ke vzdělávání klade důraz na zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Vede k posílení hlasu dětí a umožňuje převzetí odpovědnosti v osobní a společenské rovině. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti.

 

HLAVNÍ INVESTIČNÍ AKCE, JEJICHŽ FINANCOVÁNÍ EHMK POMŮŽE: 

· rekonstrukce kulturního domu Slavie a jejího okolí 

· rekonstrukce Domu umění

· vznik nové budovy Alšovy jihočeské galerie, včetně revitalizace Senovážného náměstí

· další proměna okolí budějovických řek, například Zátkova a Jiráskova nábřeží (vznik tzv. Slunečního ostrova), v rámci projektu Město a voda

· revitalizace parku Háječek

· podpora alternativních kulturních a komunitních prostor

· úprava důležitých veřejných prostranství na sídlištích a v městských čtvrtích